דיני תקשורת – עדכוני משפט ורגולציה בטלקום ובמדיה 

גיליון 64, נובמבר 2013

 

עורך: עו"ד אמיר ונג

מערכת: עו"ד בועז סיטי, מעין קאשי

 

עדכוני פסיקה

בית המשפט המחוזי: ערוץ המוסיקה יפצה את יו בי מנטה הפקות על כך שגרם להפרת הסכם ייצוג עם ירון אילן.  בשנת 2011 התקשר ירון אילן באופן ישיר עם ערוץ המוסיקה בהסכם טאלנט. יו בי מנטה טענה כי ערוץ המוסיקה, שחתם על ההסכם מול ירון אילן באופן אישי, התעלם ביודעין מהסכם הייצוג בין מנטה לבין אילן ובכך גרם להפרתו. ערוץ המוסיקה טען בתביעה-שכנגד כי מנטה עשתה שימוש בידע מקצועי ובשיטות עבודה של הערוץ ועשתה שימוש בסמליל התוכנית ובסימן המסחר של הערוץ. בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כבוד השופטת רות רונן) קיבל את טענות יו בי מנטה וקבע, בנסיבות העניין, כי הנתבעים היו צריכים לברר מול מנטה את סוגיית הייצוג של ירון אילן, ולא להסתפק באמירה סתמית של אילן כי אינו מיוצג על ידה. טענת ערוץ המוסיקה בעניין גזל סוד מסחרי נדחתה משום שלא הוכח מהו המידע המסחרי בו עשתה מנטה שימוש והאם אכן נעשה שימוש במידע. באשר להפרת לסימן המסחר, נקבע כי מנטה אכן עשתה שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ערוץ המוסיקה אך נפסק כי הערוץ אינו זכאי לפיצוי בגין ההפרה מכיוון שהסימן אינו רשום ולא הוכח כי הינו סימן "מוכר היטב". בית המשפט חייב את ערוץ המוסיקה לשלם למנטה פיצוי בסך 325,000 ש"ח והוצאות משפט בסך 50,000 ש"ח. ת"א 6652-11-09 יו בי מנטה הפקות בע"מ נ' עזריאל ירון אילן ואח' (19.10.13). התובעים יוצגו ע"י עוה"ד בעז עוזרי ותדהר צור. הנתבעים יוצגו ע"י עוה"ד יגאל קווה ושלמה מנחם ממשרד רון גזית, רוטנברג ושות'.

בית המשפט המחוזי: מגיש תכנית הרדיו, עו"ד יורם שפטל, יפצה מאזין בסכום של 75,000 ₪ בגין הוצאת דיבה. המגיש התייחס בתכניתו לראיון שקיים עם מאזין בתכניתו הקודמת, תוך שהשתמש בביטויים כמו "רמאי" "בזוי" "מהטיפוסים הנאלחים שכמותו זורקים אבנים על חיילי צה"ל בבילעין", "הרמאי המתועב הזה שעלה לשידור בשליחותו ובשירותו של האויב הערבי" ועוד. בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת רות לבהר שרון) קבע כי פרט לשימוש בביטויים החמורים, ייחס המגיש למאזין גם מעשים פליליים כשהאשימו בהשלכת אבנים על חיילי צה"ל ובמעשי בגידה ושיתוף פעולה עם "האויב הערבי". עוד נקבע כי אין יסוד לטענה לפיה הדברים שהשמיע שפטל הם בגדר "הבעת דעה". גם העובדה שהדברים נאמרו במסגרת תכנית רדיו הידועה כבעלת סגנון משתלח, אין בהם כדי להצדיק את הביטויים והעלבונות שהשמיע שפטל. בית המשפט קבע כי שפטל יפצה את המאזין בסכום כולל של 75,000 ₪, ובהוצאות ע"ס 30,000. 52910-09-12 אמנון הולצמן נ' עו"ד יורם שפטל (החלטה מיום 29.10.13) המאזין יוצג ע"י עו"ד מיבי מוזר. המגיש ייצג את עצמו, בעזרת עו"ד דורון בקרמן.

בית המשפט המחוזי: אושרה תובענה ייצוגית כנגד סלקום בעניין גובה החזרים שניתנו על ידה ללקוחות. בבקשת האישור נטען כי סלקום נהגה בניגוד לאמור בהסכמי ההתקשרות עמה בכך שהגבילה את גובה ההחזרים החודשיים שניתנים ללקוח לסכום שצריך היה להיות משולם לה בגין שירותי תקשורת (זמן אוויר, משלוח הודעות טקסט, גלישה באינטרנט וכיו"ב). בבקשה נטען כי הפרשנות של הסכמי ההתקשרות דווקא מחייבת את סלקום להעניק ללקוחותיה החזרים חודשיים מלאים בגין הציוד שנרכש (מכשירי טלפון), גם אם החזרים אלו עולים על גובה התשלום החודשי שצריך הלקוח לשלם בגין שירותי התקשורת. כך למשל, לקוח אשר עומד במדרגות הבסיס לקבלת החזר מלא עבור מכשיר קבוע לרכב וחבילת שירותי תקשורת, יקבל החזר מלא בעבור כל אחד מהם, בלי להיות מוגבל לגובה התשלום החודשי לחברה בגין השירותים. מנגד, סלקום טענה כי ההחזרים ניתנים בגין צריכת שירותי תקשורת ועל כן סך ההחזרים אינו יכול לעלות על הסכום אותו משלם הלקוח לחברה עבור השירותים. בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקוף) אישר את התובענה כייצוגית וקבע כי מדובר בשאלה פרשנית לעניין חוזים אחידים שניסחה סלקום, וכי מהחוזים לא ניתן להסיק בהכרח כי פרשנותה של סלקום היא הנכונה. בית המשפט אישר את התובענה כייצוגית וחייב את סלקום בתשלום הוצאות ע"ס 50,000 ₪ ת"צ 26140-09-11 ברק נ' סלקום ישראל בע"מ (4.11.13) מבקש הבקשה יוצג ע"י עו"ד אסף שילה. המשיבה יוצגה ע"י עוה"ד ברק טל ושגיא שיף.

רשות ההגבלים העסקיים

רשות ההגבלים פרסמה להערות הציבור טיוטת תנאים אשר בכפוף להם היא שוקלת לאשר מיזוג בין בזק לYES. על פי טיוטת התנאים, בזק תהיה מחויבת לניטרליות רשת ולמתן שירותים שיווניים לכל לקוחותיה, בין אם רכשו ממנה שירותי תקשורת בנוסף לתשתית האינטרנט ובין אם לאו; בזק לא תהא רשאית להטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של הלקוח; בזק תהא מחויבת להציע את שירותי הטלוויזיה (שיווק תכנים אודיו-וויזואליים למנויים) בתנאים זהים לכל לקוח, ללא קשר לשירותים הנוספים אותם רוכש ממנה הלקוח; יאסר על בזק לגבות מספקי ה- ISPתשלום בגין "גיגות" ששימשו לאספקת "שירותי טלוויזיה"; yes תבטל את כל הסדרי הבלעדיות שהיא צד להם ביחס לתוכן שרכשה (לא כולל הפקות מקור). בכלל זה תצטרךyes לבטל כל הסדר המתמרץ את מוכר התוכן שלא למכור תוכן אודיו ויזואלי לצד שלישי ויאסר עליה ועל בזק להוסיף ולהיות צד להסדרים כאלו;  למשך שנתיים מיום אישור המיזוג לא תוכל yes למנוע מכירה לצדדים שלישיים של הפקות מקור אשר נכון ליום אישור המיזוג שודרו על ידי yes. את ההערות ניתן להעביר לרשות ההגבלים העסקיים עד ליום 28.11.13.להודעת הממונה מיום 6.11.13.

מועצת הכבלים והלוויין

מועצת הכבלים והלוויין הטילה על חברת הוט עיצום כספי בגובה 100,800 ש"ח בגין חריגות משמעותיות מזמני מענה במוקדי שירותבניגוד להוראות הרישיון.בעקבות תלונות שנתקבלו על כך שזמני המענה במוקדי השירות של חברת הוט חורגים באופן ניכר מדרישות רישיונה, נפתח הליך בירור מקיף בעניין. בסופו של הליך הבירור, נדחו טענותיה של הוט ונקבע כי חברת הוט הפרה את הוראות רישיונה הנוגעות לזמני המענה במוקדי השירות. הוחלט להטיל על הוט עיצום כספי בגין התנהלותה זו והובהר להוט כי עליה לפעול במהירות לשיפור זמני המענה במוקדי השירות. להודעת המשרד מיום 27.10.13.

משרד התקשורת

הפחתת דמי קישור גומלין ברשת הטלפון הנייחת.שר התקשורת, גלעד ארדן, פרסם  את החלטתו בעניין שינוי התעריף להשלמת שיחה ברשת נייחת. התעריף החדש יחול על כל הרשתות הנייחות בישראל. על סמך המודל הכלכלי העדכני, יש להפחית את התעריף בעד השלמת שיחה ברשת נייחת לסכום של כאגורה אחת בלבד. בניגוד לעבר, המחיר החדש שנקבע משקף אך ורק את העלות הכרוכה באספקת השירות על בסיס תנועת הדקות בלבד, ללא התחשבות בעלויות הקבועות של אספקת קווי טלפון וללא תוספת של עלויות אחרות. לטענת המשרד, תעריף השלמת שיחה מבוסס עלות דקות בלבד יתרום רבות לתחרות בתחום הטלפוניה הקווית בישראל, ישפר את היכולת התחרותית של מפעילים קטנים וחדשים ויביא לעלייה ברווחת הצרכנים. להודעת המשרד מיום 29.10.13 ולשורת המסמכים של ההחלטה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת רשות שידורים מסחריים לטלוויזיה ורדיו ("ברית המועצות"). החוק יצור גוף רגולטורי אחד שירכז את סמכויות האסדרה המצויות היום בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. במסגרת הרשות תפעל מועצה ציבורית, שתופקד על כלל ההסדרה של תחום השידורים. הרשות המאוחדת תפעל כרשות פנים ממשלתית. להודעת המשרד מיום 29.10.13.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק "ניטרליות רשתות תקשורת".מוצע כי בעלי רישיונות התקשורת ומי שעוסק בייבוא, החזקה, הפצה, מכירה או תחזוקה של ציוד תקשורת (למשל, נתבים אלחוטיים, ממירים, ציוד קצה נייח, טלוויזיות "חכמות" וכיוצ"ב) לא יוכל לבצע הגבלה או חסימה של הציוד, לרבות בדרך של קביעת תעריפים אשר יגרמו להכבדה בשימוש ביישומים או תכנים מסוימים. מוצע לאסור התערבות של ספקי התקשורת בתכנים המועברים על גבי רשת האינטרנט או בשימושים הנעשים ע"י המנוי – כך למשל, לא יוכל מפעיל תקשורת לקבוע עדיפות שונה בין שירותים שלו ובין שירותים של אחרים העשויים להתחרות בו. עם זאת, יותרו חסימה או הגבלה "המתחייבים מניהול תקין והוגן של מסרי בזק מועברים ברשת של בעל הרישיון". עוד מוצע לאפשר למנוי לעשות שימוש בציוד שברשותו גם ברשתות של מפעילים אחרים, ככל שהציוד מאפשר זאת מבחינה טכנולוגיות, באופן שלא ניתן יהיה להשתמש בציוד כחסם מעבר בין מפעילים.להודעת המשרד מיום 29.10.13 ולהצעת החוק באתר הכנסת.

הערת העורך: ובקצרה – הצעת החוק פשוט תחיל על כל בעלי הרישיונות את הוראת סעיף 51ג לחוק התקשורת שנחקק בשנת 2011 וחייב את הרשתות הסלולאריות, אך רק אותן, לפעול באופן ניטראלי.

הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי של משרד התקשורת פרסמה נושאים להתייחסות ציבורית. הועדה הזמינה את הציבור להביע עמדתו בנושאים הבאים: תפקידו וייעודו של משדר שידור ציבורי; מבנה מוצע, אופן פעולתו והפעלתו של משדר שידור ציבורי; מידת ההתאמה של מחויבויות התוכן השנתיות הקבועות היום בחוק רשות השידור לייעודו של השידור הציבורי העתידי המוצע והמשך החלתן במתכונת שקבועה או במתכונת אחרת; המתכונת לרכישת הפקות ממפיקים חיצונים למשדר השידור הציבורי (שאינן שידורי חדשות), ובכלל כך, בחינת האפשרויות להוצאת כלל ההפקות מחוץ לגוף המשדר, העקרונות לעניין חלוקת הזכויות בתוכן שיירכש ממפיקים חיצונים ואופן מכירתו לאחרים; בחינת האפשרות לגיוס מקורות מימון נוספים למשדר השידור הציבורי; דרכים לשיפור גביית האגרה, על מנת לפשט את הליך הגביה ולייעלו. להודעת המשרד מיום 27.10.13 .

משרד התקשורת הודיע על ועדה חדשה לאיתור מועמדים למילוי משרת יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווייןלהודעת המשרד מיום 31.10.13

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

וועדת הטלוויזיה אישרה את לוח השידורים של קשת לינואר-יולי 2014. הוועדה אישרה את לוח השידורים של קשת תוך דרישה להעביר לרשות פירוט של התכניות במכסת השיח הציבורי וכן לשבץ בעונה השנייה של השנה דרמות נוספות. לדברי יו"ר הוועדה, יעקב שחם: "הלוח מציג ארבעה ימי שידור עשירים ומעניינים. יש לציין בחיוב כי ראינו היום המשך מבורך של שינוי המגמה שראינו קודם גם אצל שני הזכיינים האחרים, כך שיש ירידה משמעותית במספר שעות הריאליטי שישודרו במהלך שנת 2014 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר במיוחד בחודשים ינואר- אפריל יש ירידה משמעותית במספר שעות הריאליטי". להודעת הרשות מיום 31.10.13.

הרשות החליטה להגביל את שעת שידור הפרסומת לחטיף "שוש" לשעה 20:00. בעקבות תלונות שנתקבלו לפיהן הפרסומת למוצר "שוש" מעודדת זלזול בהורים, החליטה הרשות להגביל את שעת השידור של הפרסומת לשעה שמונה בערב – שעה המיועדת לרוב לצפיית הורים וילדים בגילאים בוגרים ואשר אינה מיועדת לצפייה של ילדים קטנים העלולים להיות מושפעים ממנו. לדברי הרשות, הגבלת שעת השידור יוצרת איזון נכון בין הזכות לחופש הביטוי מסחרי לבין החובה לשמירה על הציבור. להודעת הרשות מיום 25.11.13

וועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה החלה לדון בהצעת חוק ממשלתית לאיסור מוחלט של פרסום מוצרי טבק.לפי ההצעה, פרסום מוצרי טבק יאסר כמעט לחלוטין. בין היתר יאסר פרסום בנקודות מכירה, יוגדלו האזהרות בפרסומים המותרים ועל גבי המוצרים. להודעת הועדה מיום 21.10.2013.