"הוועדה המיוחדת – לא חותמת גומי!" – הרצאת עו"ד שירין הרצוג במדרשה של לשכת עורכי הדין

עו"ד שירין הרצוג, שותפה וראש מחלקת מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ועסקאות בינלאומיות במשרד רון גזית, רוטנברג ושות', הרצתה ביום 3.6.2019, בהשתלמות עומק בנושא הכשרת דירקטורים שקיימה המדרשה להשתלמות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין.

הרצאתה של הרצוג, "הוועדה המיוחדת – לא חותמת גומי!", התמקדה בוועדות מיוחדות שדירקטוריונים מקימים. הרצוג נתנה המלצות להתנהלות הוועדה המיוחדת ועורכי דינה, סקרה את התפתחות הפסיקה בנושא והעלתה דילמות מקצועיות ואתיות הניצבות בפני האורגנים השונים של החברה בקשר עם הוועדה המיוחדת.

להרצוג, מומחית לממשל תאגידי,  נסיון עשיר בליווי וועדות מיוחדות. היא ציינה כי בסביבה עתירת ההתדיינות בה אנו חיים, מינוי ועדה מיוחדת במקרים מתאימים עשוי להגביר את הוודאות העסקית של הצדדים לעסקה, בעלי מניותיהם ושאר השחקנים בשוק וכן לצמצם את החשיפה האישית של המעורבים.